2007-05-13

Projekto vizija

Disclaimer: INDAGO authorities issued a requirement to present project vision in lithuanian language, so here it is. Original article can be found here.


Pagrindinė projekto mintis - atgaivinti seną klasikinį žaidimą "Lode Runner", tik vietoj dvimačio vaizdo naudoti trimatį ir išplėsti kai kurias žaidimo taisykles.


Retrospektyva
Pirmiausia prisiminsime pagrindines šio klasikinio žaidimo taisykles ir idėjas:

 • Žaidimo laukas yra plokščias dvimatis labirintas, primenantis nebaigtas statybų konstrukcijas, kurios susideda iš platformų (pastato aukštai) ir kopėtėlių. Štai pavyzdžiui toks labirintas:

Pav. 1. Lode Runner daugiaaukštis labirintas

Labirintą sudaro platformos ir sienos iš plytų, turėklai kabantys ore(skirti įsikibti rankomis) ir kopėtėlės. Kai kurios sienos ar platformos yra vienalytės ( nesugriaunamos).
 • Pagrindinis veikėjas yra valdomas žaidėjo (t.y. "gerasis vyrukas"). Jo užduotis yra lakstyti po labirintą ir rinkti aukso dėžes, tačiau reikia išvengti "blogiuku". Jis gali lipti kopėtėlėmis aukštyn arba žemyn, pasinaudoti turėklais, kad persikeltu per prarają, ir netgi išmušti duobę grindyse, jei jos yra iš plytų.
 • Blogiukai (robotai). Nerangūs ir lėti veikėjai vejasi gerietį po labirintą. Kai blogiukas įkrenta į duobę grindyse, jis lieka ten kurį laiką kaboti, o po to išsiropščia ir toliau bando pagauti pagrindinį veikėją. Tačiau išmuštos duobės grindyse regeneruoja - vėl tampa plytinės - ir jei robotas nespės iš jos išlipti - žus. Iškart po to nukrenta kitas bolgiukas iš dangaus į labirintą atsitiktinai parinktoje vietoje ir tęsia savo pirmtako darbus.
 • Aukso dėžės. Jos išmėtytos po visą labirintą ir geriečio užduotis - jas surinkti. Kai tik surenkamos visos dėžės, atsiranda kopėtėlės vedančios į dangų. Gerietis turi jomis palipti į patį viršų ir tada laikoma, kad jis laimėjo.
Naujos kartos Lode Runner
Taigi, kadangi turime trečią matavimą iškarto kyla klausimas - kaip išplėsti dvimatį labirintą iki trijų? Tarkime dvimatis labirintas pasidaro vienos plytos storio trimatis objektas:

Pav 2. Trimatis labirintas.

O kad būtų linksmiau, tegul žaidėjas mato visa vaizdą iš savo veikėjo akių (t.y. FPS - First Person View). Bet tada Quake stiliaus dvimatis žaidimas turi viena problemą - kaip matyti priešininkus, kuriuos užstoja sienos ir grindys? Klasikinis žaidimas turėjo vaizdą iš šono, tad žaidėjas galėjo vienu metu matyti visa labirintą ir strategiškai pasirinkti tolimesnius veiksmus. Taigi, pabandysim įvesti dar vieną patobulinimą - veidrodžius. Žaidėjas bet kuriuo momentu gali pasisukti ir matys viso labirinto atspindį šalia stovinčiame veidrodyje.

Pav 3. Veidrodis šalia labirinto

Pav 4. Kaip žaidėjas gali matyti labirinto vaizdą

Kiti patobulinimai
Papildomi patobulinimai bus įgyvendinti jei liks laiko. Planuojamos naujovės:
 • Animuota žaidimo aplinka. Labirintas ir veidrodis patalpinami į teminę aplinką - miestą, gamtos landšaftą, kosminę stotį ir t.t.
 • Žaidimas per Internetą ar vietinį tinklą su kitais žaidėjais.
 • Įdėti tikrą treciąjį matavimą, t.y. kad labirintas turėtu atšakų kuriomis galima vaikščioti ir į gylį
 • Dvimačiai labirintai susukti į cilindrą.
 • Kitokios blogiukų rūšys ir elgsena
 • Kitokie platformų ir sienų tipai (neregenruojančios grindys ir t.t.)
 • Įvairūs daiktai padedantys geriečiui (pvz. pistoletas)

Nuorodos
Lode Runner Wikipedijoj: http://en.wikipedia.org/wiki/Lode_Runner
Indago svetainė http://indago.puslapiai.lt

2007-05-12

Project has a name - "Plyushkin Syndrome"

After long discussions and debates (mostly myself with my reflection in the mirror) we've picked a name for our project - "Plyushkin Syndrome" or as we will refer to it often - PS. Here's a little description for the ones who are curious about origins of this syndrome.
Looks like the name fits our game - our "Good guy" is running around and picking useless stuff (i.e. gold crates). Just like real Plyushkin :)

2007-05-11

Project vision

Classics revisited. The idea of the game is to resurrect Lode Runner game in 3D and add new features that new third dimension can offer to us.

Retrospective
First, let’s recall the basic concepts and rules of this classical game.
 • The field of the game is a flat 2D maze, kind of a construction site with platforms and ladders. For example it looked like this:
Image 1. Lode Runner multi-platform maze

Maze consists of brick platforms and walls, ladders and hand-to-hand bars suspended in the air. Some walls or platforms are indestructible.
 • The main character controlled by the player i.e. the “good guy”. His task is to run around the maze avoiding bad guys and collecting gold crates scattered around the level. He can climb ladders up/down, use hand-to-hand bars to slide and even crush a pit in nearby ground if it was made of destructible brick.
 • Bad guys (the robots). Clumsy and slow characters chasing the good guy around the map. Once bad guy falls into the pit, he stays there for some time and then climbs out. But alas - pits regenerate after some period and if robot fails to climb out – he’s dead. Another robot falls from the sky at random place instantly if his comrade has died in the pit.
 • Gold crates. That’s the purpose of the good guy. If he collects all the crates, the ladder appears leading to the sky. His task is to climb up to win.
New generation Lode Runner

Now that we have third dimension, it brings us a challenge – how to extend the maze. We had a pretty nice 2D multi-store map, why not reusing it? So let’s consider our maze will be one brick-block wide 3D maze:
Image 2. Three dimensional maze


To make it even more fun to play, let’s make it a first person view. A quake style 2d game has one problem – how to see opponents if platform floors and walls are blocking them? The old game had side view so player can see the whole field and plan play strategy a few steps ahead. Here’s another trick we’re about to introduce in our fancy Lode Runner version – side mirrors. A player can take a look at any time to one of the side mirrors and observe current situation.

Image 3. Side mirror and the maze

Image 4. Character view from the platform to mirror

Extras
Other improvements will be implemented based on available timescale. These include:
 • Animated game environment and surroundings. Maze and the mirrors are placed inside themed environment – city, nature landscape, space stations etc.
 • Multiplayer mode.
 • Adding real 3rd dimension - some platforms may extend along depth axis.
 • Making circular maps i.e. 2D map is curved into cylinder
 • Different enemies and their behavior.
 • Different brick types.
 • Different bonuses and items.

References
Lode Runner on Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Lode_Runner
Indago homepage http://indago.puslapiai.lt